המשרד לביטחון הפנים
הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול
אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

קול קורא

קול קורא-הגשת התערבויות

'הוועדה לאישור התערבויות למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול' בסמים ובאלכוהול. מזמינה את הציבור הרחב לשלוח התערבויות בתחום מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול.
 
הסבר על מילוי הטפסים המקוונים, נמצא באתר הרשות. מטרת הוועדה, לאשר התערבויות אשר תעמודנה בעיקרי הסטנדרטים בתחום המניעה שגובשו במסגרת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, ולבסס תרבות של מקצוענות ועמידה בנורמות אקדמאיות יישומיות המקובלות בתחום המניעה בעולם.
 
יש להקפיד על מילוי הטפסים על פי ההנחיות המצורפות באתר, וכן על צירוף מסמכים נלווים כמבוקש. התערבויות שלא תוגשנה על פי הנחיות אלה, יושבו לשולחיהן על מנת שיוכלו לתקנן ולהגישן שוב לקראת מושבה הבא של הוועדה. ההתערבויות שתתקבלנה, תוערכנה על ידי חברי הועדה על פי הסטנדרטים המופיעים באתר. התערבויות שתעמודנה בעיקרי הסטנדרטים, תפורסמנה באתר ותשמשנה את אנשי המקצוע לשילוב ההתערבויות בקהלי יעד שונים.
 
אנו מבקשים להביא לידיעת הציבור, כי עפ"י החלטת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, החל משנת 2018, לא תתאפשר למתאמי הרשות ולנציגי שפ"י במשרד החינוך, המשך עבודה עם התערבויות שלא קיבלו את אישור הוועדה לאישור התערבויות מניעה.
 

הנחיות:

  • בכדי למלא את טופס האיפיון, עליך לקבל תחילה שם משתמש וסיסמא למערכת הטפסים המקוונים.
  • לשם קבלת שם המשתמש והסיסמא, עליכם לשלוח מייל בקשה לכתובת hitarvut@antidrugs.gov.il, בצירוף: שם פרטי + שם משפחה, כתובת אימייל, מספר טלפון, שם הגוף המפעיל.

    תוך שבוע ימים ממועד שליחת המייל, ישלחו אליכם במייל חוזר, שם המשתמש והסיסמא ותוכלו להיכנס למערכת בהתאם להנחיות המופיעות באתר הרשות (רצ"ב כתובת האתר לעיל).
     
  • במידה ולא קיבלתם מייל חזרה, אנא צרו קשר בטלפון 03-5358763.
  • במידה וכבר קיבלתם בעבר שם משתמש וסיסמא, הוא ישמש אתכם לאורך כל ההתקשרות עם הוועדה, ואין צורך בקבלת שם משתמש וסיסמא חדשים.

לתשומת ליבכם: לא תתאפשר כניסה למערכת, ללא הפקת שם משתמש וסיסמא.

כתובת אתר הרשות, להוראות הפעלה למערכת טפסים מקוונים:       http://www.antidrugs.gov.il/pages/1882.aspx

כתובת דוא"ל לשליחת הערות, הארות, שאלות נוספות: hitarvut@antidrugs.gov.il

מידע נוסף:

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אגף חינוך ומניעה
אודות תחום המניעה
הוועדה לאישור התערבויות
קול קורא
טופס איפיון התערבות
הערכה
התערבויות שאושרו
חינוך ומניעה בצה"ל
מניעה במוסדות אקדמיים
מניעה במקומות עבודה
פרויקט אלטרנתיב
מועצת התלמידים והנוער
מועצת תנועות הנוער
התערבויות מניעה בקהילה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956