אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

חקיקה בישראל

  
bul6_3 פקודת הסמים המסוכנים על תיקוניה קובעת מהן עבירות השימוש, האחזקה, הייצור והסחר בעניין סמים מסוכנים. נושאים נוספים בפקודה: ביקורות וחיפוש, שפיטה ועונשין, תקנות וצווים, היתרי יבוא ויצוא (לצרכים רפואיים). בתוספות לפקודה מצויה רשימה מפורטת של כל החומרים הצמחיים והכימיים שאושרו כסמים המסוכנים

bul6_1
bul6_1

bul6_1

bul6_1

 

תיקון לפקודת הסמים בקובץ התקנות  6998 עמ' 943
(הוספת 14 סמי פיצוציות בהם קנבינואידים סינטיים, מאי 2011)
תיקון לפקודת הסמים המסוכנים בקובץ התקנות 7103 (עמ' 972) מרס 2012
(הוספת סמי פיצוציות נוספים לפקודה)
תיקון לפקודת הסמים המסוכנים בקובץ התקנות 7131(עמ' 1270),יוני 2012 (הוספת סמי פיצוציות נוספים לפקודה)
תיקון לפקודת הסמים המסוכנים בקובץ התקנות 7248, מאי 2013 (הוספת קבוצות סמי פיצוציות נוספים לפקודה)
תיקון לפקודת הסמים המסוכנים בקובץ התקנות 7405, אוגוסט 2014
תיקון לפקודת הסמים המסוכנים בקובץ התקנות 7437, נובמבר 2014

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (אוגוסט 2013)
הסברים לחוק: חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013 
בהתאם לסעיף 5 לחוק זה הוענקה למנכ"ל משרד הבריאות הסמכות להכריז על חומר אסור בהפצה. הכרזה זו היא הכרזה זמנית שנועדה לתת מענה לתחלופה המהירה של החומרים המסכנים בשוק ביחס להליכים החוקיים הנדרשים על מנת להכליל חומרים אלה בפקודה. 
מרגע ההכרזה הופך החומר לאסור בהפצה וניתנות למשטרה הסמכויות הנדרשות לאכיפת איסור זה.  
בהתאם לסעיף 6(א) לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, ההכרזה תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות.
הכרזה דחופה מיום 5.11.2013 
הכרזה דחופה מיום 7.10.2013
הכרזה דחופה מיום 12.9.2013

   תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם, 1979 (עוסקות בסמים מסוכנים שהם גם תרופות - רישיונות להנפקתם, אחסון, ייצור, אחזקה, מתן מרשמים ורישומם, כמויות וחישובן, סחר חוץ בסמים מסוכנים אלה).
bul5_2 הוראות מנכ"ל משרד החינוך בענייני סמים, אלכוהול ועישון שפורסמו בחוזרים מיוחדים לבתי הספר 
   
bul6_1 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מיום 14 בספטמבר 2003 בדבר מדיניות התביעה בעניין עבירות אחזקה ושימוש לצריכה עצמית של סמים
   

 bul4_1 חוקים אחרים או חלקי חוקים שיש בהם נגיעה לנושא הסמים (בסדר א"ב)

 bul4_1 חוקים הנוגעים למשקאות אלכוהול ושכרות

 bul4_1 חוקים בעניין הפיקוח על מוסדות לטיפול במכורים וחוקים בנוגע לטיפול במכורים

 bul4_1 חוקים הנוגעים לחילוט (החרמה) רכוש של עברייני סמים

 bul4_1 חוקים הנוגעים לחיפוש וגילוי סמים

bul5_2 

קישור לתפריט החקיקה של הכנסת - להצעות חוק לסוגיהן, לחוקים ותקנות חדשים שאושרו

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
חקיקה
חקיקה
חקיקה בישראל
חוקים במדינות העולם
קישורים לחוקי סמים בעולם
הקו החם
אגף טיפול ושיקום
אגף אכיפה וחקיקה
אגף חינוך ומניעה
אגף הדרכות ומידע
אגף קהילה
מרכזי טיפול
מחקרי המדען
ספרייה ופרסומים
עלוני הסברה
טפסים
קישורים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956