אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

היבטים חוקיים ומשפטיים בעבודת הרשות

הרשות למלחמה בסמים הוקמה בסוף שנת 1988, על פי "חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח - 1988". בשנת 2012 הוסף לתפקידי הרשות המאבק בשימוש לרעה באלכוהול ושם החוק שונה בהתאם: חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, תשמ"ח-1988 חוק הרשות קובע את תפקידי הרשות ואת מנדט הפעולה שלה. כל הפעילות המובלת על-ידי הרשות מעוגנת בחוק זה, ודרכי העבודה של מוסדות ההחלטה של הרשות, מעוגנים אף הם בחוק. ישנם חוקים נוספים המשפיעים על עבודתה, במישרין או בעקיפין:

פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג - 1973.

bul3_2 חוק העונשין.
bul3_2 חוק הפיקוח על מוסדות למשתמשים בסמים, התשנ"ג - 1993.
bul3_2 חוק רישוי עסקים.
bul3_2 פקודת העיריות.
bul3_2 חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך - 1960.

קישור לריכוז החוקים באתר הרשות

משמעות החקיקה

פקודת הסמים המסוכנים, על תיקוני החקיקה שנעשו במהלך השנים, קובעת את סוגי הסמים האסורים בשימוש ואת רמת הענישה לגבי עבירות מסויימות. על פי פקודת הסמים ניתן לשלול את רשיון הנהיגה ורשיון לעיסוק במקצוע ממי שהורשע בשנית בעבירה על הפקודה.סעיפי החוק הדנים בחוק החילוט מאפשרים החרמת רכושם של סוחרי סמים, וכן גם האפשרות לגזור 25 שנות מאסר על מדיח קטין לשימוש בסמים, וחמש שנות מאסר למי שמשתמש בסמים בין כתלי בית הספר או בחצר.


חוק העונשין
הינו קוד הענישה לגבי עבירות פליליות במדינת ישראל. גובה הקנסות המוטלים על פי פקודת הסמים מסתמך על כפולות של קנסות הקבועים בחוק העונשין. חוק העונשין מכיל סעיף המאפשר המרת עונש מאסר בטיפול למשתמשים בסמים, ודחיה של יותר מפעם אחת של ריצוי מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות בתקופת מבחן (תנאי), למכורים שמצויים בטיפול.

 

חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים מסדיר את חובת הרישוי של מוסדות שעוסקים בטיפול במכורים לסמים. החוק אוסר על הפעלת מוסדות כאלה מבלי שקיבלו רשיון.

 

תקנות הפיקוח על מוסדות שתוקנו בהתאם לחוק מפרטות את התנאים המקצועיים והפיזיים המינימליים הנדרשים להפעלת מוסד לטיפול בנפגעי סמים.


תיקונים בפקודת העיריות הטלת חובה לפעול להקמתם של שירותים לטיפול בנפגעי סמים ולביצוע פעולות חינוך ומניעה בתחום שיפוטן של עיריות ורשויות מקומיות; הקמת ועדה ישובית למאבק בנגע הסמים.

 

התיקון בחוק רישוי עסקים מקנה לשר הבריאות את הסמכות לאסור בתקנות לכלל העסקים הטעונים ברישוי שימוש בשם עסק שיש בו משום עידוד או הכשר לשימוש בסם מסוכן.

 

התיקון בחוק הנוער (טיפול והשגחה) קובע שניתן להכריז על ילוד כבר-אימוץ במידה שנולד עם תסמונת גמילה.

 

תיקון בפקודת התעבורה המתיר לבצע בדיקות אקראיות לנהגים.

 

ישנם חוקים נוספים שנוגעים לתחומי המאבק בסמים, כגון חוק שעוסק באפשרות ביצוע חיפוש על ובתוך גוף האדם; תיקון פקודת בתי הסוהר שמאפשר מתן טיפול לגמילה מסמים באותו מתקן לאסירים ולאסירות. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מטיל את האחריות לטיפול בנפגעי סמים על קופות החולים. נושא העברת האחריות לקופות החולים טרם הוסדר.

חוק איסור הלבנת הון שמקורו בפשיעה או בסחר בסמים - חוק זה מסמיך את רשויות מס הכנסה לבצע חקירות במקרים של חשד להלבנת הון.

קידום הליכי חקיקה בשלבי טיפול שונים:

  • תיקון חוק הרשות למלחמה בסמים - הרחבת סמכויות הרשות גם לטיפול בסוגיית האלכוהול ותיקון חוקים רלבנטיים נוספים .
  • תיקון פקודת התעבורה - בדיקות סמים בנהגים מקצועיים.
  • תיקון פקודת התעבורה - ביצוע בדיקות סמים בנוזלי גוף - כולל רוק.
  • תיקון פקודת הסמים - קביעת עונשי מינימום לסוחרים.
  • תיקון פקודת הסמים - הכרזה מהירה על חומרים מסוכנים.
  • תיקון פקודת הסמים - קביעת חזקה על נגזרות.
 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
אודות
כרטיס ביקור של הרשות
חזון ויעדים
מבנה הרשות
היבטים חוקיים ומשפטיים בעבודת הרשות
היבטים חוקיים ומשפטיים בעבודת הרשות
פעילות שנתית
ניירות עמדה
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
קישורים
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
בסביבה שלך
המשרד לביטחון הפנים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956