אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

מבנה הרשות

המבנה הארגוני של הרשות נגזר מחוק הרשות ומותאם ליעדי הרשות ולמשימותיה. אבני היסוד של המבנה הארגוני יוצרות הפרדה בין יחידות המטה ליחידות המקצועיות וליחידות השטח.

קיימת קביעה ברורה של היררכיה ומוטת שליטה לאורך ולרוחב בין הפונקציות השונות. מוגדר הקשר בין יחידות השטח, הנהלת הרשות והמטה.

מוסדות ההחלטה של הרשות הלאומית למלחמה בסמים הם מועצת הרשות והמנהלה.

מועצת הרשות
מורכבת מ-43 חברים, נציגי כל המשרדים, מוסדות, גופים וארגונים שיש להם נגיעה למאבק בסמים בישראל.

תפקידי המועצה: להתוות את קווי הפעולה של הרשות, להנחות את המנהלה במילוי תפקידה, לדון בהצעת התקציב השנתי, בדין וחשבון השנתי ובכל עניין אחר הנוגע לפעילות השל הרשות.
ליד המועצה פועלות תשע ועדות מקצועיות: ועדת טיפול ושיקום; מחקר; מניעה והתארגנות קהילתית; פיתוח משאבי אנוש; קשרי חוץ; כספים, תקציב ותרומות; תמיכות;  ואכיפה.

מינהלת הרשות
המינהלה דנה בדו"חות הביקורת הפנימית, בהכנת תקציב הרשות, אישור יעדים ומטרות.
העומד בראשה הוא המנהל הכללי של הרשות.

 

 

 

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
אודות
כרטיס ביקור של הרשות
חזון ויעדים
מבנה הרשות
בעלי תפקידים ברשות
היבטים חוקיים ומשפטיים בעבודת הרשות
פעילות שנתית
ניירות עמדה
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
קישורים
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
בסביבה שלך
המשרד לביטחון הפנים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956