אודות הרשות בתקשורת סמים והשפעותיהם חקיקה מחקרים ופרסומים צור קשר
הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
חיפוש באתר
חיפוש
<a href="/pages/2009.aspx">מרכזי טיפול למכורים לסמים בסביבה שלך</a>
סקר היום

אודות תחום מניעה

תחום החינוך והמניעה ברשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול עוסק בפיתוח אסטרטגיות חינוך ומניעה, פיתוח והפקת התערבויות מגוונות למגוון קהלי יעד עד לשלב של הטמעה ברמה לאומית

הגישה הינה כוללנית, בראי קידום הבריאות תוך הסתכלות על מקדמי בריאות ברצף ההתפתחות. גישה זו מתמקדת במימוש ובפיתוח משאבים הגלומים באדם להכוונה עצמית מתמקדת  בחיזוק הכוחות, תוך זיהוי גורמי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער בכלל, ואצל ילדים ובני נוער בסיכון בפרט.

האגף רואה חשיבות עליונה בשיתופי פעולה עם גופים נוספים ברמה לאומית ,בכדי למנף את ההתערבות וליצור שפה אחידה ומסרים משותפים .

אסטרטגיות מניעה סביבתית פועלות ברמת החברה על ההרגלים והערכים המקובלים בנושא הסמים והאלכוהול. הגישה הסביבתית פועלת בעיקר ברמה החברתית והתרבותית כדי לשנות את הגישה כלפי השימוש בחומרים מזיקים.

בבניית התערבויות חינוך ומניעה נזהה את גורמי הסיכון וגורמי ההגנה, על מנת לתת כלים לחיזוק ההתנהגויות החיוביות. בכל רמות המניעה אנו מתייחסים למגוון האוכלוסיות וצורכיהן, בהם הורים, עולים חדשים, מגדרים , מגזרים ועוד.

ההתערבות מכוון לקשת רחבה של משתתפים, החל מגיל גן, דרך גיל היסודי, על יסודי, צעירים וסטודנטים, חיילים, הורים ואנשי מקצוע, רואה את התלמידים על הרצף היומי שבין החינוך הפורמאלי בשעות הבוקר והצהריים והחינוך הבלתי פורמאלי בשעות אחה"צ והערב.

כידוע, בני האדם מתמודדים בחיי היומיום עם גורמי סיכון פנימיים כגון חולשות, יצרים סקרנות וכיו"ב וכן עם גורמי סיכון חיצוניים כגון פיתויים, ניכור, בעיות סביבתיות ומשפחתיות ועוד. למרות זאת, הרוב  אינם משתמשים בחומרים פסיכו אקטיביים אלא מאמצים אסטרטגיות חיים חיובית חלופית כמקור להתמודדות.

בכדי ליצור אווירה השוללת שימוש בסמים ובאלכוהול, אנו פועלים בכל הרמות, ועם כל סוגי האוכלוסייה. הספרות מבחינה ב – 3 סוגי מניעה על הרצף, מניעה אוניברסאלית המכוונת לכלל האוכלוסייה, מניעה סלקטיבית (מבחינה), המיועדת לילדים ונוער בסיכון. ומניעה אינדוקטיבית (ממוקדת), המכוונת לאנשים בסיכון גבוה מאוד או כלפי מי שהתנסו בשימוש בסמים ובאלכוהול  ולכן נזקקים להתערבות ממוקדת טיפולית ברמה אישית.

תרשים זרימה של פעילות אגף חינוך ומניעה:

 
סמל מדינת ישראל
English
Русский
العربية
קו חם למידע וייעוץ 1-700-500-508
טפסים
מכרזים ורכישות
אכיפה וחקיקה
חינוך ומניעה
אודות תחום המניעה
אודות תחום מניעה
עקרונות המניעה של NIDA
הוועדה לאישור התערבויות למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול
פיתוח אסטרטגיות חינוך ומניעה בצה"ל
פיתוח אסטרטגיות חינוך ומניעה במוסדות אקדמיים
פיתוח אסטרטגיות חינוך ומניעה במקומות עבודה
פרויקט אלטרנתיב
מועצת התלמידים והנוער הארצית
מועצת תנועות הנוער הארצית (מת'ן)
התערבויות מניעה בקהילה
טיפול ושיקום
לשכת המדען הראשי
אגף הדרכה ומידע ע''ש קרי לידס
פיתוח משאבי אנוש
קהילה
קשרי חוץ ושת''פ בינלאומי
תקשורת
ספרייה ופרסומים
יחידות איתור
שאלות נפוצות
נתוני שימוש בסמים מישראל ומן העולם
מצגות, סרטים ומולטימדיה
בסביבה שלך
קישורים
המשרד לביטחון הפנים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות ללרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול © 2011
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד 3985, ירושלים 91039, טל: 02-5675911 פקס: 02-6513956